Η ΤΗΛΕ-ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ

Λίγα λόγια για την ιστορία:  Η ιστορία μου θέλει να  παρουσιάσει τη κωμική πλευρά μιας ελληνίδας μαμάς κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. Ήθελα να γράψω κάτι κωμικό, γιατί πιστεύω πως όλο αυτό που βιώνουμε είναι αρκετά δύσκολο, αλλά αν το δούμε διαφορετικά μπορεί να προκύψει και κάτι ευχάριστο.

Συντελεστές :

Δημήτρης Τσακωνίτης : Συγγραφή ιστορίας, επεξεργασία ήχου

Διάλογοι :Δημήτρης Τσακωνίτης, Κωνσταντίνα Κυρίτση, Σταυρούλα Μπότη

Σύνδεσμοι από δωρεάν βιβλιοθήκες ήχων 

Free sounds and music from www.zapslat.com